Programs Overview

โปรแกรมการเคหะราคาไม่แพงที่นำเสนอโดยการเคหะฟอร์ตเวย์นประกอบด้วยที่อยู่อาศัยของรัฐรายได้ต่ำเครดิตภาษีที่อยู่อาศัย (LIHTC) และตัวเลือกที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม หน่วยเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วเมืองฟอร์ตเวนและจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงที่ปลอดภัยสำหรับผู้มีรายได้และครอบครัวที่มีรายได้